Dnes je 24. června 2024, svátek má Jan

Ve středu 29. dubna 1964 byl občanům Karviné předán do užívání nový kulturní stánek - Kulturní dům Parku kultury a oddechu Karviná.

Stavba byla realizována podle projektu zpracovaného v pražském ateliéru ostravského Stavoprojektu, náklady v roce dokončení činily téměř 10,5 miliónu korun. Na výstavbě kulturního domu se od počátku 60. let podílely tehdejší podniky Bytostav n. p., Stavební správa Karviná a subdodavatelé – Dřevovýroba Ostrava a Průmysl kamene Jeseník, odkud pochází mramorová výzdoba. Vitráž v průčelí budovy, znázorňující nerostné bohatství, zhotovili skláři z Nového Boru, dřevěnou plastikou, zdobící foyer, přispěl karvinský rodák Jindřich Wielgus.

Ve čtvrtek 30. dubna 1964 se v 18 hodin konal slavnostní akt otevření nového domu kultury. V hledišti velkého sálu bylo obsazeno všech 620 míst. Tóny Smetanovy Prodané nevěsty v provedení opery Státního divadla v Ostravě, laureáta státní ceny, s národním umělcem Eduardem Hakenem v roli Kecala, ohlásily nejen dokončení velké stavby, ale i začátek nové etapy karvinského kulturního života.

Vznikl tak důstojný stánek kultury a umění, jehož nové prostory umožnily především hostování profesionálních divadelních scén, pořádání hudebních a estrádních programů a rozvoj kurzovní a zájmové činnosti. Velký sál byl využíván také jako kinosál.

Objekt tenkrát převzala do správy organizace s názvem Park kultury a oddechu. V roce 1965 převzal dům kultury Okresní osvětový dům a jeho pozdější delimitací 1. 1. 1967 došlo k osamostatnění Domu kultury, který byl v roce 1973 sloučen s Městskou správou kin a přičleněno bylo i deset kulturně společenských středisek. Tehdy vznikla kulturní organizace s dnešním názvem Městský dům kultury Karviná.

Činnost domu kultury se od té doby neustále rozvíjela, přizpůsobovala aktuálním podmínkám, kulturní nabídce, možnostem a požadavkům doby a příznivců kultury.

Dnes je Městský dům kultury Karviná příspěvkovou organizací města.

Posláním Městského domu kultury je uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů města, rozvíjení jejich kulturního povědomí občanů a aktivního podílu na kulturním životě a spoluvytváření obrazu Karviné jako kulturního města.  

Městský dům kultury Karviná pořádá koncertní a divadelní pořady, organizuje soutěže, výstavy, společenské akce, organizuje kurzovní a zájmovou činnost, besedy a přednášky, zajišťuje programovou náplň pro karvinské kino Centrum, kino Ex a letní kino a vydává také vlastní kulturní periodikum – měsíčník Kulturní zpravodaj. Kromě budovy samotného domu kultury spravuje také Obecní dům Družba, kino Centrum, Letní kino Karviná a od roku 2014 působí také v Kulturním středisku na ul. Slovenské.

K nejznámějším akcím patří Dny Karviné, Prolínání kultur, Karvinské hudební léto, Karvinské varhany, vánoční a velikonoční jarmark a jiné.

 

Otvírací dobaProvozní doba 
Dle pořádaných představení a akcí. Pokladna oteřena dle provozních hodin pokladny Městského domu kultury.

 


Galerie

Obrázek

Informace

Adresa:
Městský dům kultury Karviná
třída Osvobození 1639/43
Karviná-Nové Město
735 06

Kontakt:
+420 596 309 00

Další:
Bezplatné parkování ve vzdálenosti 50 metrů
Ano

Mapa

Chtěli byste nám něco sdělit?

Nastavení cookies